> МІСІЯ

Всеукраїнська громадська організація «Союз учасників сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України» (далі Союз) є незалежною самоврядною всеукраїнською громадською організацією, яка на добровільних засадах об’єднує громадян для спільної реалізації своїх законних соціальних прав і свобод.

Діяльність Союзу поширюється на територію України.

У своїй діяльності Союз дотримується таких принципів:

 • законності та гласності, самоврядування, рівноправності всіх членів;
 • добровільного вступу та вільного виходу з неї;
 • виборності керівних органів і їх звітності перед членами Союзу.

Метою Союзу є сприяння розвитку масового кооперативного руху в Україні, сприяння формуванню розгалуженої системи сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, задоволення та захист спільних інтересів своїх членів.

Основними завданнями Союзу, в установленному законодавством порядку, є:

 • сприяння сталому розвитку та становленню засад демократичного суспільства в державі;
 • сприяння залученню фермерів, селян, інших товаровиробників аграрного сектору до  розвитку масового кооперативного руху та діяльності Союзу;
 • сприяння забезпеченню ефективного використанні своїми членами свого виробничого, фінансового, фахового та кадрового потенціалу;
 • сприяння просвітницькій та пропагандистській роботі серед населення щодо переваг, які надає об’єднання в обслуговуючі кооперативи;
 • сприяння захисту інтересів селян через сільськогосподарську обслуговуючу кооперацію, подоланню бідності в сільській місцевості, забезпечення продовольчої стабільності в країні;
 • сприяння відстоюванню інтересів розвитку обслуговуючої сільськогосподарської кооперації в Україні перед Верховною Радою України, Президентом України, Урядом України та місцевими органами влади;
 • сприяння розширення доступу виробників сільськогосподарської продукції до науки, новітніх технологій, нетрадиційних джерел енергії, використання можливостей України як члена СОТ, підготовка сільського населення до вступу України в Європейський Союз;
 • сприяння розбудові соціальної інфраструктури українського села, розвитку та підвищенню ефективності особистих селянських господарств, зростання доходів та рівня життя селян.

З метою досягнення цілей та виконання статутних завдань Союз в установленому порядку:

 • сприяє виділенню для потреб сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, фермерських та особистих селянських господарств фінансової та матеріально-технічної допомоги та державної підтримки;
 • налагоджує зв’язки між місцевими осередками Союзу;
 • сприяє впровадженню науково-технічного прогресу в кооперативах;
 • організує вивчення членами Союзу ефективних методів ведення сільського господарства, допомагає в їх професійній підготовці.

Хто може бути членом Союзу:

 • членство в Союзі є індивідуальним та колективним;
 • індивідуальним членом Союзу може бути кожен громадянин України, який досяг 18-річного віку, поділяє цілі і завдання Союзу, визнає даний Статут і сплачує членські внески;
 • колективними членами Союзу можуть бути колективи підприємств, установ, організацій, які поділяють цілі і завдання Союзу, визнають його статут і надають фінансову допомогу;
 • прийом в члени Союзу проводиться керівними органами місцевих осередків: індивідуальних членів – за особистою заявою, колективних членів – на підставі рішення колективу підприємства, установи, організації

Права та обов’язки членів Союзу:

Члени Союзу (колективні члени через своїх представників) мають право:

 • брати участь в управлінні справами Союзу, вибирати і бути обраними до його керівних і контролюючих органів;
 • вносити пропозиції щодо вдосконалення діяльності Союзу, усунення недоліків у роботі органів і керівних осіб;
 • у виняткових випадках, отримувати фінансову допомогу від Союзу в розмірі і порядку визначених  Радою;
 • вийти в установленому порядку з Союзу.

Члени Союзу (колективні члени через своїх представників) зобов’язані:

 • керуватись у своїй діяльності чинним законодавством, цим статутом;
 • пропагувати і виконувати рішення виборних органів Союзу;
 • не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність Союзу;
 • сплачувати членські внески.

 

Гімн та логотип Союзу >>

Реєстрація Союзу >>

Керівництво Союзу >>

Структура Союзу >>

Основні Закони >>

 

Напишіть відгук