Про Раду старійшин АФЗУ

Шановні члени Ради АФЗУ!

Просимо розглянути і внести свої пропозиції до Положення про Раду старійшини АФЗУ, яке розроблено відповідно до рішення Ради АФЗУ від 13.02.2019 р. ( витяг рішення та прект Положення додаються)

РІШЕННЯ

                 Ради Асоціації фермерів та приватних землевласників України (ВИТЯГ)

13.02. 2019 р.                         м. Київ, вул. Хрещатик, 1/2,                                                                             готель „Дніпро”

Членів Ради – 33                                                                     Присутні  – 29

Обговоривши питання порядку денного  РАДА АФЗУ 

                                      ВИРІШИЛА:

По третьому питанню порядку денного. Різне.

Про Раду старійшин АФЗУ.

Створити Раду старійшин при АФЗУ в складі: Шкарбан М.І., Томич І.Ф., Миркевич М.С., Кириченко Л.П., Кардаш Я.В., Заєць І.О., Старунський А.Ф.

Затвердити головою Ради старійшин при АФЗУ Івана Федоровича Томича.

Доручити юридичній службі дирекції АФЗУ розробити проект Положення про Раду старійшин при АФЗУ.

Доручити Ради старійшин при АФЗУ підготувати план заходів з підготовки до відзначення 30 – ти річчя фермерського руху в Україні.

Голова Ради, Президент                                                              Асоціації фермерів та приватних                    землевласників України                            М. Стрижак

 

 Проект для обговорення

ПОЛОЖЕННЯ

про Раду старійшин ?/при/ АФЗУ

Рада старійшин при АФЗУ є колегіальним консультативно-дорадчим органом при АФЗУ.

Основними завданнями та правами Ради старійшин при АФЗУ є:

– сприяння у вирішенні стратегічних питань розвитку та поточних завдань АФЗУ;

– розгляд дискусійних питань АФЗУ, проблем, які не вирішуються або вирішуються конфліктно, а саме: допомагає сторонам конфлікту налагодити процес комунікації, щоб вони самі змогли обрати той варіант рішення, який би задовольняв інтереси і потреби усіх учасників конфлікту;
– ведення роботи з ветеранами АФЗУ, збереження та вшанування історії АФЗУ;

– внесення пропозицій та участь у підготовці пропозицій щодо перспектив та напрямків соціально-економічного розвитку АФЗУ;

– проведення роз’яснювальної громадської роботи з популяризації АФЗУ, перспективних ідей розвитку фермерства;

– здійснення іншої діяльності, спрямованої на втілення в життя мети та статутних завдань АФЗУ;

– делегування своїх представників для участі в засіданнях Ради АФЗУ;

– проведення круглих столів, конференцій, зборів.

Рада старійшин при АФЗУ створюється згідно рішення Ради АФЗУ, яким затверджується положення про її діяльність та персональний склад Ради старійшин. Рада АФЗУ обирає голову Ради старійшин.

Рада старійшин підзвітна і підконтрольна ? Раді АФЗУ?/Президенту АФЗУ.

До складу Ради старійшин входять члени АФЗУ, які мають великий /успішний досвід громадської діяльності в АФЗУ (Президент АФЗУ, Голова обласної АФЗ), народні депутати України (за погодженням). Чисельність Ради старійшин складає від 7 до 11 чоловік.

Рада старійшин може обирати заступника голови та секретаря Ради старійшин.

На розгляд Ради старійшин виносяться питання за поданням з”їзду АФЗУ, Ради АФЗУ, Президента АФЗУ, а також за ініціативою одного із членів Ради старійшин.

Засідання Ради старійшин проводяться за необхідністю, строки їх проведення і порядок дня визначає голова Ради старійшин.

Рішення Ради старійшин приймаються колегіально, простою більшістю голосів та оформлюються у вигляді рекомендацій для Ради АФЗУ, яке ?обов’язково ?/невідкладно розглядається.

Рада старійшин припиняє свою діяльність:  у разі прийняття рішення Ради АФЗУ про припинення її діяльності.