Рішення Ради АФЗУ від 17.08.2021 р.

 Рішення Ради

Асоціації фермерів та приватних землевласників України

 17 серпня 2021 р.                      м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10.

Розглянувши питання порядку денного Рада АФЗУ

По першому питанню: Про організацію виконання рішень ХХХІ з’їзду АФЗУ: 

ВИРІШИЛА:

  • Затвердити розподіл обов»язків за областями між заступниками Президента АФЗУ та членами Ради АФЗУ.
  • Затвердити план заходів АФЗУ на 2021 рік.
  • Упорядкувати державну реєстрацію обласних АФЗ (де потрібно),

Створити територіальні АФЗ в новостворених районах та ОТГ до 1 січня 2022 р. Створити відокремлені підрозділи АФЗУ у тих областях, де вони не створені.

По другому питанню: Інформування про роботу виконавчої дирекції  ВИРІШИЛА:

Інформацію взяти до відома

По третьому питанню: Кадрові призначення

  ВИРІШИЛА:

Звільнити з посади Генерального директора АФЗУ Апалькова Юрія Анатолійовича.

Призначити Генеральним директором АФЗУ Кононенко Василя Парфентіовича з 01.09.2021 року з випробувальним терміном два місяці.

 По четвертому питанню:  Про стан сплати членських внесків та звіт про витрати коштів Асоціації

ВИРІШИЛА:

Визнати незадовільним стан сплати внесків більшості обласних АФЗ крім Волинської, Донецької, Полтавської, Харківської, Черкаської, Чернігівської АФЗ.

Головам обласних АФЗ забезпечити сплату членських внесків згідно плану.

По пятому питанню:   Різне.

ВИРІШИЛА:

Перші результати в реалізації Закону про обіг земель № 552-ІХ від 31.03.2020р. в частині придбання фермерських земель.

визнати незадовільним процес реалізації викупу фермерами земель постійного користування згідно Закону України № 552-ІХ через відсутність єдиного законодавчо уніфікованого порядку продажу земельних ділянок постійного користування;

– звернутися до Кабінету Міністрів України щодо необхідності прийняття відповідної Постанови КМУ про Порядок викупу фермерами земель постійного користування з чіткими, детальними та однозначними положеннями процедури та договором купівлі-продажу земель;

– звернутися до Кабінету Міністрів України та до Верховної Ради України щодо передбачення в Державному бюджеті і виділення коштів для пільгових кредитів фермерам для придбання земельних ділянок.

Щодо законопроекту № 5600

Звернутися до Верховної Ради України щодо створення робочої групи із доопрацювання пропозицій до законопроекту № 5600 із представників реального сектору аграрної економіки, зокрема, від АФЗУ Шеремети Віктора Васильовича – Першого заступника Президента АФЗУ, Хомича Руслана Миколайовича – голову Волинської АФЗ, Тулуша Леоніда Володимировича  – науковця та з пропозиціями розробленими науковцями.

 Щодо створення комісії

 Створити комісію АФЗУ у складі: Стрижак М.І., Данкевич М.Г., Чубук О.І. щодо з»ясування обставин участі Бурлаки В.М. у створенні та діяльності інших конкурентних до АФЗУ організаціях, які протирічать діяльності АФЗУ.

Доручити даній комісії із залученням юриста АФЗУ Горбачова В.В. відповідно до Статуту АФЗУ зробити висновок щодо правомірності перебування члена Ради, фіксованого члена АФЗУ Бурлаки В.М. в складі Ради АФЗУ.

 Щодо створення комітетів АФЗУ

Створити при АФЗУ: Комітет «Дорадництва, розвитку сільских територій та зеленого туризму»  очільником призначити Гапоник Світлану Володимирівну;

Комітет «Інформаційно-консультаційної політики, виставкої діяльності та співпраці з комерційними структурами»  очільником призначити Данкевича Михайла Григоровича.                          

 Голова Ради АФЗУ,

Президент АФЗУ                                            В.Г. Гончаренко