Черкаська обласна рада підтримала фермерів

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА

                                              Р І Ш Е Н Н Я

21.09.2018                                                         № 24-65/VII

Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до  Голови Верховної Ради України Парубія А.В.

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» обласна рада в и р і ш и л а:

схвалити звернення депутатів Черкаської обласної ради до Голови Верховної Ради України Парубія А.В. щодо невідкладного прийняття законопроекту № 8236 від 05.04.2018 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо передачі права власності фермерським господарствам на земельні ділянки, надані засновникам таких господарств у постійне користування, довічне успадковуване володіння для створення та/або ведення фермерського господарства (селянського (фермерського) господарства) (додається).

Голова                                                                                                                                                                                    О.Вельбівець

 Звернення

депутатів Черкаської обласної ради  до Голови Верховної Ради України Парубія А.В. щодо невідкладного прийняття законопроекту № 8236 від 05.04.2018 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо передачі права власності фермерським господарствам на земельні ділянки, надані засновникам таких господарств у постійне користування, довічне успадковуване володіння для створення та/або ведення фермерського господарства (селянського (фермерського) господарства)

  Шановний Андрію Володимировичу!

Земельним кодексом України від 18 грудня 1990 року № 561-XII було передбачено можливість громадян набувати земельні ділянки у довічне успадковуване володіння землею для ведення селянського (фермерського) господарства.

У подальшому Земельним кодексом України від 18 грудня 1990 року № 561-XII (в редакції Закону України 13 березня 1992 року № 2196-XII) визначено, що громадянам, які виявили бажання вести селянське (фермерське) господарство, передавалися земельні ділянки, зокрема, у постійне користування.

Право довічного успадковуваного володіння землею та право постійного користування землею посвідчувалося державними актами.

Постановою Верховної Ради Української РСР                                   від 27 березня 1991 року № 889-XII «Про форми державних актів на право володіння або користування землею і Положення про порядок надання і вилучення земельних ділянок» було затверджено, зокрема, форми державних актів на право довічного успадковуваного володіння землею; на право постійного користування землею.

Пунктом 6 розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року № 2768-III зобов’язано громадян та юридичних осіб, які мають у постійному користуванні земельні ділянки, але за цим Кодексом не можуть мати їх на такому праві, до 1 січня 2008 року переоформити у встановленому порядку право власності або право оренди на них. Проте, положення вказаного пункту визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними) на підставі рішення Конституційного Суду України від  22 вересня 2005 року № 5-рп/2005.

Сьогодні існує проблема у законодавчому врегулюванні питання переоформлення права довічного успадковуваного володіння землею та права постійного користування землею громадянами, які ведуть фермерське господарство.

З метою вирішення вищезазначеного питання Кабінетом Міністрів України зареєстровано та подано до Верховної Ради України законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо передачі права власності фермерським господарствам на земельні ділянки, надані засновникам таких господарств у постійне користування, довічне успадковуване володіння для створення та/або ведення фермерського господарства (селянського (фермерського) господарства) № 8236 від 05.04.2018 та 15.05.2018 його включено до порядку денного.

Метою законопроекту № 8236 від 05.04.2018 є забезпечення реалізації конституційного права громадян на землю шляхом надання їм можливості переоформлення права довічного успадковуваного володіння землею та права постійного користування землею громадянами, які ведуть фермерське господарство.

Зважаючи на викладене, ми депутати Черкаської обласної ради, просимо Вас невідкладного внесення змін до чинного законодавства України в частині прийняття законопроекту № 8236 від 05.04.2018 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо передачі права власності фермерським господарствам на земельні ділянки, надані засновникам таких господарств у постійне користування, довічне успадковуване володіння для створення та/або ведення фермерського господарства (селянського (фермерського) господарства), що дозволить забезпечити відновлення конституційних прав громадян, сприятиме розвитку фермерських господарств, підвищенню зайнятості населення та дасть позитивний поштовх для розвитку сільського господарства.