Експертна оцінка науковців законопроекту № 6527-Д

 Експертна оцінка

Державної установи „Інститут економіки та прогнозування НАН України” проекту Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» реєстраційний № 6527-Д

Узагальнений висновок

  1. Більше половини статей зазначеного проекту повторює норми, які вже містить чинне кооперативне законодавство. Решта містять пропозиції, які не відповідають природі обслуговуючого кооперативу як специфічній організаційно-правовій формі, яка є продовженням технологічних функцій господарської діяльності його членів і не відноситься до комерційних структур. У сукупності Проект розбалансовує чинне кооперативне законодавство та створює загрози для діючих і унеможливлює розвиток нових кооперативів.
  2. Чинний Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію», удосконалений в рамках проекту USAID на замовлення Міністерства аграрної політики та продовольства України, прийнятий Парламентом всього 4 роки назад. На сьогодні він є правовим актом, який найбільше наближений до західноєвропейського кооперативного законодавства, хоча в ньому не всі необхідні норми вдалося імплементувати. Заміна його новим Законом запропонованого змісту нічим не аргументована.
  3. У контексті вищезазначеного пропонується відкликати зареєстровані Проекти Законів за №№ 6527-Д та 6527-Д-1 та розробити на їх заміну із залученням робочої групи спеціалістів новий проект Закону України про деякі зміни і доповнення до чинного кооперативного законодавства, які розширюють особливості і ефективне використання сільськогосподарськими товаровиробниками цієї організаційно-правової форми для підвищення своїх конкурентних можливостей і добробуту з використанням ряду позитивних положень, що містять запропоновані проекти.

 

Керівник групи експертів

професор, доктор економічних наук,

заслужений економіст України                                    Любов Молдаван