Інформаційна довідка щодо проведення огляду видатків бюджету в частині фінансової підтримки розвитку фермерських господарств

Просимо висловити зауваження та пропозиції.

Аналітика

У сільському господарстві України свою діяльність здійснюють                   45558 сільськогосподарських підприємств. Із загальної кількості господарюючих суб’єктів переважаючою організаційно-правовою формою господарювання на селі є фермерські господарства. Їх діяльність заснована на праці членів однієї сім’ї та безпосередньо пов’язана з правом власності на землю та використанням її як основного засобу виробництва продукції та джерела доходів.

За даними Державної служби статистики України, на 1 листопада 2017 року кількість діючих фермерських господарств становила 34 137 одиниць, що складає майже 75 % від загальної кількості економічно активних сільськогосподарських підприємств (останніми роками спостерігалась тенденція щодо зменшення кількості фермерських господарств, які здійснюють господарську діяльність та подають звітність).

Найбільша кількість господарств налічується в Запорізькій, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Херсонській, Кіровоградській областях, найменша – у Рівненській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Волинській областях.

В обробітку фермерських господарств перебуває 4,6 млн га або 22,9 % від загального землекористування сільськогосподарськими підприємствами, у середньому на одне господарство припадає 134,2 га сільгоспугідь.

Із загальної кількості діючих фермерських господарств 28 664 одиниць, мають в обробітку земельні ділянки площею до 500 га, що становить майже 84 % від загальної кількості фермерських господарств по Україні.

Загальна чисельність працівників у фермерських господарствах складала 96,7 тис. осіб, у тому числі: членів фермерських господарств – 35,3 тис. осіб або 36,5 %, найманих – 61,3 тис. осіб (63,5 %).

Найбільша кількість працюючих у фермерських господарствах зосереджена у регіонах з найбільшою концентрацією фермерських господарств із найбільшими площами землекористування. Розрахунково на 100 га сільськогосподарських угідь припадає в середньому 2 працівники.

В загальній структурі виробництва валової продукції сільського господарства частка фермерських господарств залишається незначною — на рівні 6-8% у рік. При цьому основний обсяг власної сільськогосподарської продукції фермерськими господарствами генерується в галузі рослинництва (понад 90%) яка користується підвищеним попитом і є найбільш прибутковою.

До останнього часу рівень технічної ефективності виробництва, урожайності фермерських господарств, в переважній більшості, залишався нижчим, порівняно із середніми та великими підприємствами (довідково: по зернових та зернобобових відставання становить 22%, соя – 13%, олійні – 10%). Основна причина – якісно гірший стан власної матеріально-технічної бази, складність доступу до передових технологій та інші причини, пов’язані, насамперед, з постійним браком коштів та обмеженим доступом до кредитних ресурсів. Внаслідок цього щорічно недоотримують щонайменше 1,5 млн тонн зернових та понад 400 тис тонн олійних культур. Щорічна втрата оцінюється за поточними цінами щонайменше в 350 млн. дол. США.

Разом з тим, діючим земельним законодавством не врегульовано питання  розпорядження тими земельними ділянками які були надані у постійне користування для ведення селянського (фермерського) господарства до 1 січня 2002 року.

Така ситуація призводить до масового припинення фермерських господарств, довготривалих судових тяжб та зловживань у сфері земельного законодавства.

 

Законодавство

Основним Законом, що визначає правові, економічні та соціальні засади створення та діяльності фермерських господарств як прогресивної форми підприємницької діяльності громадян у галузі сільського господарства України є Закон України «Про фермерське господарство» від 19.06.2003 року № 973.

Статтями 9 та 10 Закону України «Про фермерське господарство» затверджено надання допомоги за рахунок державного і місцевого бюджетів, у тому числі через Український державний фонд підтримки фермерських господарств (далі – Укрдержфонд), який є державною бюджетною установою, та виконує функції з реалізації державної політики щодо фінансової підтримки становлення і розвитку фермерських господарств.

Відповідно до загальних положень Статуту Українського державного фонду підтримки фермерських господарств, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 02 грудня 2015 року № 462, Укрдержфонд є державною бюджетною установою, заснованою на основі державної власності, входить до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України і є підзвітним йому.

Через Укрдержфонд здійснюється фінансова підтримка фермерських господарств на поворотній основі, на конкурсних засадах у сумі, що не перевищує 500 тис. гривень, строком до п’яти років із забезпеченням заставного майна, за бюджетною програмою КПКВК 2801460 «Надання кредитів фермерським господарствам» відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року          № 1102 (із змінами).

Важливим інструментом фінансового забезпечення сільгосптоваровиробників стало прийняття Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» № 1789-VIII від 20.12.2016 (яким доповнено перехідні положення Бюджетного кодексу України пунктом 42) у відповідності до якого у 2017-2021 роках щорічний обсяг коштів Державного бюджету України, які спрямовуються на державну підтримку сільськогосподарських товаровиробників, становить не менше 1 відсотка випуску продукції у сільському господарстві.

З метою забезпечення життєздатності сільського господарства, його конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринку, гарантування продовольчої безпеки країни, збереження селянства як носія української ідентичності, культури і духовності постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 р. № 1158 була затверджена Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 року (далі – Програма), реалізація якої здійснювалась протягом 2008–2015 років.

Реалізація Програми визначала ряд завдань та заходів, в тому числі підтримку фермерства, а саме завдання 2. «Забезпечення розвитку підприємництва», яке передбачало захід «надання фінансової підтримки фермерським господарствам» з фінансуванням у розмірі 536,4 млн грн. За результатами Програми фінансування цього заходу за період дії Програми склало 380,2 млн грн.

Розпорядженням Уряду від 13.09.2017 № 664 затверджено Концепцію розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації на 2018–2020 роки (далі – Концепція).

Крім того,  відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України № 1437 від 30.12.2015 р (із змінами) «Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2021 року», Мінагрополітики доопрацьовується проект Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2021 року (далі – проект Програми), реалізація якої, в тому числі, передбачає державну підтримку фермерських господарств. Відповідно до проекту Програми на державну підтримку фермерських господарств на період 2018-2021 роки передбачено фінансування у сумі 7 млрд 59,3 млн гривень.

Протягом останніх років бюджетна підтримка розвитку фермерських господарств здійснювалась за спеціальною бюджетною програмою 2801460 «Надання кредитів фермерським господратсвам». Кредитні кошти за цією програмою фермерами спрямовувались, переважно на такі цілі:

придбання техніки, обладнання;

поновлення обігових коштів;

виробництва та переробки сільськогосподарської продукції;

закладення багаторічних насаджень;

розвитку кредитної та обслуговуючої кооперації.

Під час формування бюджетного запиту на 2015 рік Мінагрополітики планувало видатки за бюджетною програмою 2801460 «Надання кредитів фермерським господарствам» за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету обсягом 25 600,0 тис. гривень. За рахунок цих коштів планувалося підтримати 128 фермерських господарств із середнім обсягом такої підтримки розрахунково 200 тис. грн на одне фермерське господарство. За прогнозними даними завдяки дії цієї програми обсяг виробництва валової сільськогосподарської продукції мала б зрости на 2 відсотки.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» було передбачено видатки обсягом 25 600,0 тис. гривень. Фактично підтримкою скористалося 158 фермерських господарств із середнім обсягом допомоги в розрахунку на одне фермерське господарства 162 тис. гривень.

Під час формування бюджетного запиту на 2016 рік Мінагрополітики планувало видатки за бюджетною програмою 2801460 «Надання кредитів фермерським господарствам» за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету обсягом 58 100,0 тис. гривень. За рахунок цих коштів планувалося підтримати 291 фермерське господарство із середнім обсягом такої підтримки розрахунково 199,7 тис. грн на одне фермерське господарство. За прогнозними даними завдяки дії цієї програми обсяг виробництва валової сільськогосподарської продукції мала б зрости на 2 відсотки.

Крім того, було заявлено про необхідність видалення додаткового обсягу видатків обсягом 56 000,0 тис. грн за рахунок коштів загального фонду державного бюджету. Ці кошти планувалося спрямувати на надання кредитів фермерським господарствам для:

будівництва фермерських приміщень;

придбання обладнання та устаткування;

поновлення обігових коштів, першочергово на придбання племінних сільськогосподарських тварин;

придбання сільськогосподарської техніки;

Виробництво переробку і збут виготовленої продукції.

За умови виділення коштів загального фонду за цією програмою підтримкою змогли б скористатися 235 фермерських господарства, отримавши середній обсяг підтримки 238 тис. грн на одне господарство.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» за бюджетною програмою 2801460 «Надання кредитів фермерським господарствам» було передбачено бюджетні асигнування лише за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету в розмірі 15819,2 тис. грн, що менше проти заявленого на 42280,8 тис. гривень.

Під час формування бюджетного запиту на 2017 рік Мінагрополітики планувало видатки за бюджетною програмою 2801460 «Надання кредитів фермерським господарствам» за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету обсягом 40 000,0 тис. грн та за рахунок коштів загального фонду – 25 000,0 тис. гривень. За рахунок цих коштів планувалося підтримати 260 фермерських господарств із середнім обсягом такої підтримки розрахунково 250 тис. грн на одне фермерське господарство. За прогнозними даними завдяки дії цієї програми обсяг виробництва валової сільськогосподарської продукції мала б зрости на 2 відсотки.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» було передбачено видатки в обсязі 65 млн грн, з яких: 25 млн грн – за рахунок загального фонду, 40 млн грн за рахунок спеціального фонду. Фактично підтримкою скористалося 211 фермерських господарств із середнім обсягом допомоги в розрахунку на одне фермерське господарства 305 тис. гривень.

 

Окрім спеціальної бюджетної програми – 2801460 «Надання кредитів фермерським господарствам», фермери мали право отримувати допомогу за  загальнодержавними бюджетними програмами, а саме:

2801030 «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів»;

2801350 «Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними»;

2801540 «Державна підтримка галузі тваринництва».

2801580 «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» (спрямована на відшкодування вартості придбаної сільськогосподарської техніки.

У 2015 році 177 фермерських господарств отримали 27,9 млн грн, за бюджетною програмою 2801030 «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів» у 2015 році було передбачено 300,0 млн грн, з яких було надано компенсацію суб’єктам господарювання за залученими пільговими кредитами – 290,6 млн гривень.

Обсяг компенсації, що надана фермерським господарствам, за залученими пільговими кредитами становив 27,9 млн. грн, або 9,6 % від загального обсягу коштів, спрямованих на часткову компенсацію відсоткової ставки за користування кредитами.

Кількість фермерських господарств, яким надано часткову компенсацію відсоткової ставки за кредитами склала 177 позичальників, або 28,1 % від загальної кількості позичальників, які скористались такою підтримкою.

У 2016 році 187 фермерських господарств отримали 61,3 млн грн, а саме:

1) за бюджетною програмою 2801030 «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів» у 2016 році було передбачено 285,0 млн грн, з яких було надано компенсацію суб’єктам господарювання за залученими пільговими кредитами – 279,8млн гривень.

Обсяг компенсації, що надана фермерським господарствам за залученими пільговими кредитами становив 59,1 млн. грн, або 21,1 % від загального обсягу коштів, спрямованих на часткову компенсацію відсоткової ставки за користування кредитами.

Кількість фермерських господарств, яким надано часткову компенсацію відсоткової ставки за кредитами склала 174 позичальників, або 26,2% від загальної кількості позичальників, які скористались такою підтримкою.

2) за бюджетною програмою 2801540 «Державна підтримка галузі тваринництва» Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» за було передбачено 30 000,0 тис. гривень, які були у повному обсязі спрямовані за напрямом часткове відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення телиць, нетелей, корів вітчизняного походження та племінних телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м’ясного і м’ясного напряму продуктивності, племінних свинок та кнурців, племінних вівцематок, баранів, ярок.

Суб’єктам господарювання було фактично спрямовано – 30 000,0 тис.гривень, з них 13 фермерським господарствам – 2 233,66 тис. гривень (59,53 % від нарахованих).

У 2017 році 944 фермерські господарства отримали 113,8 млн грн, а саме:

1) за бюджетною програмою  2801030 «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів» у 2017 році було передбачено 300,0 млн грн, з яких було надано компенсацію суб’єктам господарювання за залученими пільговими кредитами – 297,8млн гривень.

Обсяг компенсації, що надана фермерським господарствам за залученими пільговими кредитами становив 34,4 млн. грн, або 11,7 % від загального обсягу коштів, спрямованих на часткову компенсацію відсоткової ставки за користування кредитами.

Кількість фермерських господарств, яким надано часткову компенсацію відсоткової ставки за кредитами склала 178 позичальників, або 28,4 % від загальної кількості позичальників, які скористались такою підтримкою.

2) за бюджетною програмою 2801350 «Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними» у 2017 бюджетному році кошти спрямовувались:

– на погашення кредиторської заборгованості у сумі 172,48 млн. гривень (245 суб’єктів господарювання різних форм власності), з яких безпосередньо виділено фермерським господарствам (91 суб’єкт, що складає 37,1 відс. від загальної кількості суб’єктів господарювання, які були одержувачами бюджетних коштів за програмою) кошти у сумі 23,9 млн. гривень;

– на фінансування витрат понесених суб’єктами господарювання у 2017 бюджетному році у виноградарстві та садівництві у сумі 115,62 млн. гривень (66 суб’єктів господарювання різних форм власності), з яких безпосередньо виділено фермерським господарствам (15 суб’єктам, що складає 22,7 відс. від загальної кількості суб’єктів господарювання, які були одержувачами бюджетних коштів за програмою) кошти у сумі 39,3 млн. гривень.

3) за бюджетною програмою 2801540 «Державна підтримка галузі тваринництва» передбачено видатки обсягом 170 000,0 тис. гривень.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2017 р.
№ 651 здійснено Розподіл коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою 2801540 «Державна підтримка галузі тваринництва на 2017 рік», згідно з яким видатки розподілені за такими напрямами:

– погашення бюджетної кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейської служби – 158 345 тис. гривень;

– часткове відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення телиць, нетелей, корів вітчизняного походження та племінних телиць, нетелей, корів молочного, молочно м’ясного і м’ясного напряму продуктивності, племінних свинок та кнурців, племінних вівцематок, баранів, ярок – 11 655 тис. гривень.

За напрямом часткове відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення телиць, нетелей, корів вітчизняного походження та племінних телиць, нетелей, корів молочного, молочно м’ясного і м’ясного напряму продуктивності, племінних свинок та кнурців, племінних вівцематок, баранів, ярок суб’єктам господарювання було фактично спрямовано – 11 655,0 тис. гривень, з них 13 фермерським господарствам –  3 527,06 тис. гривень (20,7 % від нарахованих).

4) за бюджетною програмою 2801580 «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» здійснювалася для часткової компенсації придбаної техніки та обладнання, які включені до Переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету (далі – Перелік), який затверджено комісією Мінекономрозвитку з формування переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу (протоколи засідань комісії від 31.05.2017 № 2 та 05.12.2017 № 3). До Переліку включено 60 українських заводів-виробників, майже 2094 найменувань техніки та обладнання.

У 2017 році часткова компенсація надавалася сільгосптоваровиробникам на безповоротній основі у розмірі 20 відсотків вартості техніки та обладнання (без урахування ПДВ), які придбали техніку та обладнання до 1 грудня 2017 року та здійснили оплату через державний банк або банк, у статутному капіталі яких 75 і більше відсотків акцій належить державі.

Техніка та обладнання, придбані з 1 грудня 2017 року компенсується за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на 2018 рік.

За період липень-листопад 2017 року програмою скористалося 1220 сільгосптоваровиробників, в тому числі 647 фермерських господарств. Фермерськими господарствами придбано 920 одиниць техніки та обладнання (29 тракторів, 1 комбайн та 890 ґрунтообробної та посівної техніки, та інше обладнання) на загальну вартість (з ПДВ) 282,7 млн гривень. Сума компенсації склала 47,1 млн гривень.

Отже, у 2017 році підвищено купівельну спроможність фермерських господарств та оновлено технічний парк шляхом здешевлення вартості придбаної техніки та обладнання вітчизняного виробництва за бюджетною програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» за напрямом «Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва».

 

Пропозиції:

під час доопрацювання проекту Програми, передбачити можливість фінансового забезпечення новостворених фермерських господарств та утворення Фонду гарантування кредитів для суб’єктів агропромислового комплексу у цілому;

унормувати передачу права власності фермерським господарствам на земельні ділянки, надані засновникам таких господарств у постійне користування, постійне володіння, довічне успадкування володіння для створення та/або ведення фермерського господарства (селянського (фермерського) господарства;

за підсумками півріччя провести аналіз використання коштів за бюджетними програмами 2801460 «Надання кредитів фермерським господарствам» і 28012130 «Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств» та у разі необхідності внести відповідні пропозиції Міністерству фінансів України щодо їх перерозподілу.