Проект закону про передачу земель постійного користування у власність. Просимо надати пропозиції

Закон України (проект)

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо передачі права власності фермерським господарствам на земельні ділянки, надані засновникам таких господарств у постійне користування, довічне успадковуване володіння для створення та/або ведення фермерського господарства (селянського (фермерського) господарства)

 

Верховна Рада України постановляє:

 

  1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
  2. Розділ X «Перехідні положення» Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3 – 4, ст. 27) після пункту 6 доповнити новим пунктом 61 такого змісту:

«61. Земельні ділянки, надані засновникам фермерських господарств у постійне користування, довічне успадковуване володіння для створення та/або ведення фермерського господарства (селянського (фермерського) господарства) передаються у власність фермерського господарства для ведення фермерського господарства.

Для передачі у власність фермерського господарства земельних ділянок, зазначених у абзаці першому цього пункту, засновник фермерського господарства, якому земельні ділянки були надані у постійне користування, довічне успадковуване володіння, звертається із заявою до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу.

До заяви додається технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка замовляється без надання дозволу на її розроблення, та копія документа, що підтверджує право постійного користування, довічного успадковуваного володіння земельною ділянкою.

У випадку смерті засновника фермерського господарства, якому надано земельні ділянки у постійне користування, довічне успадковуване володіння для створення та/або ведення фермерського господарства (селянського (фермерського) господарства) із заявою, технічною документацією із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), та копією документа, що підтверджує право постійного користування, довічного успадковуваного володіння земельною ділянкою, та документом, що підтверджує успадкування фермерського господарства звертається громадянин України (громадяни України), який успадкував фермерське господарство (цілісний майновий комплекс).

Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, у місячний строк з дня отримання заяви  приймає рішення про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), припинення права постійного користування, довічного успадковуваного володіння та передачу земельної ділянки у власність фермерському господарству для ведення фермерського господарства без проведення земельних торгів.

Право власності на земельну ділянку, передану фермерському господарству відповідно до положень цього пункту, виникає з моменту державної реєстрації цього права.».

  1. Частину четверту статті 13 Закону України «Про фермерське господарство» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 45, ст.363 із наступними змінами) виключити.
  2. У статті 55 Закону України «Про землеустрій» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 36, ст.282 із наступними змінами):

1) у частині восьмій слова «така технічна документація розробляється на замовлення власника житлового будинку» замінити словами «або передачу земельної ділянки державної чи комунальної власності у власність фермерському господарству, яка перебуває у постійному користуванні, довічному успадковуваному володінні засновника такого господарства, така технічна документація розробляється на замовлення власника житлового будинку або засновника фермерського господарства (громадянина України (громадян України), який успадкував фермерське господарство (цілісний майновий комплекс), у випадку смерті засновника фермерського господарства)»;

2) у пункті «г» частини дев’ятої після слів «земельної ділянки користувачем» доповнити словами «(у випадках, передбачених законом)».

 

ІІ. Прикінцеві та перехідні положення

  1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
  2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

              Голова

Верховної Ради України