Україна напередодні Міжнародного року кооперативів

Сила викликів, з якими стикаються сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, за останній рік збільшилася, а реальних кроків щодо їх подолання, формування комплексних підходів до розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації на основі світового досвіду поки що не зроблено. Зберігається й надалі стійка тенденція до погіршення умов для розвитку кооперації в сільській місцевості.

Саме так оцінили теперішню ситуацію учасники Других Всеукраїнських громадських слухань “Україна напередодні Міжнародного року кооперативів”, що проходили 15 грудня 2011 року у Київському кооперативному інституті бізнесу і права.

Особливо негативні наслідки для становлення та розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації мають положення Податкового кодексу України. Більше того, цей правовий акт вбиває будь-яку перспективу для створення таких кооперативів виробниками абсолютної більшості овочів, фруктів, м’яса, молока – особистими селянськими господарствами. Створення умов для розвитку ОСГ, їх перетворення у фермерські господарства, підтримка фермерських господарств – це інституційна основа кооперації на селі. Тому чи не найголовнішим завданням на теперішньому етапі є перегляд норм Податкового кодексу України для створення стимулів для самоорганізації населення у кооперативи, інтересу для дрібних та середніх товаровиробників об’єднуватися у сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи.

Учасники Слухань висловлюють підтримку зусиллям громадських організацій, Міністерства аграрної політики і продовольства України, що спрямовані на перегляд норм Податкового кодексу України в частині створення умов для сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів і сподіваються на  розуміння та підтримку Державної податкової служби,  Міністерства фінансів, інших центральних органів виконавчої влади, Кабінету Міністрів, Верховної Ради, Президента України.

Серед проблем, вирішення яких може мати суттєвий позитивний вплив на кооперативний рух:

  • ґрунтовні наукові дослідження стану кооперативів на селі;
  • формування нового правового поля  на основі світового досвіду;
  • підготовка фахівців у сфері кооперації;
  • популяризація кооперації;
  • солідарна участь центральної та місцевих влад у розвитку кооперації;
  • стимулювання залучення приватного капіталу до кооперації;
  • застосування механізмів державно-приватного партнерства.

На думку учасників Слухань, сьогодні назріла гостра проблема створення за підтримки  держави із широким залученням всіх зацікавлених сторін такого навчально-координаційного кооперативного центру. Існування такого центру тісно пов’язане з іншою проблемою – необхідністю формування бачення кооперативів як частини процесу сільськогосподарського виробництва, формування цілей, стратегії та тактики розвитку кооперації на селі – обслуговуючої, кредитної, споживчої. Потрібна цільова державна програма розвитку кооперації на селі.

Учасники Слухань дали високу оцінку ролі міжнародної технічної допомоги у створенні кооперативів, зокрема сільськогосподарських обслуговуючих. Однак, несприятливе середовище, насамперед, правове, в середині країни нівелює значення такої допомоги. Тому є доцільність таким проектам спрямувати зусилля на надання допомоги органам влади, а також професійним організаціям на  формування правого поля на основі світового досвіду,   створення національного та регіональних кооперативних центрів, посилання спроможності сільськогосподарських дорадчих служб щодо розв’язання проблем кооперативів.

Учасники Слухань вбачають доцільність у посиленні координації діяльності кредитної, споживчої і сільськогосподарської обслуговуючої. Саме на такому важливому завданні наголошували Голова правління Київської регіональної спілки споживчої кооперації Володимир Пак, Голова Союзу Учасників сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України Іван Томич, президент Національної асоціації кредитних спілок України Петро Козинець, інші учасники Слухань – кооператори, фермери, науковці. Власне, цей захід став першою спробою останнього десятиріччя об’єднати зусилля трьох гілок кооперації задля розвитку села.

Зважаючи на те, що наступний 2012 рік проголошений ООН Міжнародним роком кооперативів, виходячи із практики інших країн, на думку учасників Слухань, є також сенс у створенні Національного комітету із підготовки та проведення 2012 року як Міжнародного року кооперативів, а також Кооперативної ради за участі представників ЦОВВ, кооперативних організацій, організацій сільськогосподарських товаровиробників, до якої б входили питання міжвідомчої координації розвитку кооперативів.

Учасники наголошували: 2012 рік має стати поворотною точкою всіх видів і форм розвитку кооперації на селі. Органам влади варто не тільки проголосити 2012 рік Роком кооперативів в Україні, а зробити все максимально можливе для того, щоб цей рік був роком напруженої праці засівання кооперативної ниви. Адже уважний, вдумливий підхід до кооперації у світі розглядають як важливий крок до запровадження політики сталого розвитку сільських територій, підвищення рівня життя сільського населення.

Організатори та співорганізатори Слухань – Союз учасників сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України, Київська регіональна спілка споживчої кооперації, Проект АМР США АгроІнвест, Міжнародна Благодійна Організація «Добробут громад», Проекту розвитку плодоовочівництва в Україні (MEDA), Асоціація фермерів та приватних землевласників України.

Довідка

Міжнародний рік кооперативів відзначається у 2012 році згідно з Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН, підкреслюючи внесок кооперативів у соціально-економічний розвиток, зокрема, їхній вплив на зменшення бідності, створення робочих місць і соціальну інтеграцію.

Міжнародний рік кооперативів під гаслом «Кооперативні підприємства будують кращий світ» має три основні цілі:

1.Підвищення поінформованості: підвищити поінформованість громадськості про кооперативи та їхній внесок у соціально-економічний розвиток і досягнення Цілей розвитку тисячоліття.

2. Сприяння росту: сприяння формуванню й росту кооперативів серед окремих осіб і установ для вирішення загальних економічних потреб і соціально-економічних прав і можливостей.

3. Вироблення належних політичних підходів: заохочення урядів і органів регулювання на розробку політики, законів і положень, що сприяють формуванню й росту кооперативів.

Щорічно в першу суботу липня також на підставі Резолюції Генеральної Асамблеї ООН відзначається Міжнародний день кооперативів (International Day of Cooperatives).

Резолюція Других Всеукраїнських громадських слухань “Україна напередодні Міжнародного року кооперативів”

Учасники Других Всеукраїнських громадських слухань “Україна напередодні Міжнародного року кооперативів ” (далі – Слухань) відзначають, що з часу проведення Перших всеукраїнських громадських слухань “Становлення та розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації України” 14 жовтня 2010 року в Україні спостерігається стійка тенденція погіршення умов для розвитку кооперації в сільській місцевості.

За рік, що минув, сила викликів, з якими стикалася сільськогосподарська обслуговуюча кооперація, збільшилася, а реальних кроків щодо їх подолання, формування комплексних підходів до розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації на основі світового досвіду поки що не зроблено.

Особливо негативні наслідки для становлення та розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації мають положення Податкового кодексу України. Більше того, цей правовий акт вбиває будь-яку перспективу для створення таких кооперативів абсолютною більшістю виробників овочів, фруктів, м’яса, молока – особистими селянськими господарствами. Створення умов для розвитку ОСГ, їх перетворення у фермерські господарства, підтримка фермерських господарств – це інституційна основа кооперації на селі. Тому чи не найголовнішим завданням на теперішньому етапі є перегляд норм Податкового кодексу України для створення стимулів для самоорганізації населення у кооперативи, створення інтересу для дрібних та середніх товаровиробників об’єднуватися у сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи.

Учасники слухань висловлюють підтримку зусиллям недержавних організацій, Міністерства аграрної політики і продовольства України, що спрямовані на перегляд норм Податкового кодексу України в частині створення умов для сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів і сподіваються на  розуміння та підтримку Державної податкової служби,  Міністерства фінансів, інших центральних органів виконавчої влади, Кабінету Міністрів, Верховної Ради, Президента України.

Слід також зазначити, що сьогодні практично не проводяться ґрунтовні наукові дослідження стану кооперативів на селі. Такі дослідження повинні стати основою для формування нового правового поля  на основі світового досвіду.

Як і рік тому залишаються актуальними питання підготовки фахівців у сфері сільськогосподарської обслуговуючої кооперації, популяризація кооперації, солідарної участі центральної та місцевих органів влади у розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації, стимулювання залучення приватного капіталу до кооперації, застосування механізмів державно-приватного партнерства.

Сьогодні з жалем можливо констатувати відсутність навчально-координаційного, організаційно-методичного центру для сільськогосподарської обслуговуючої кооперації. Громадські організації є ще надто слабкими, проекти міжнародної технічної допомоги теж є обмеженими в часі та завданнях, наукові та навчальні заклади теж не проявляють особливої активності у цьому напрямку, тому назріла гостра необхідність створення такого центру за підтримки  держави із широким залученням всіх зацікавлених сторін.

Створення такого центру тісно пов’язане з іншою проблемою – необхідністю формування бачення кооперативів як частини процесу сільськогосподарського виробництва, формування цілей, стратегії та тактики розвитку кооперації на селі – обслуговуючої, кредитної, споживчої. Необхідно розробити правові та економічні механізми співпраці різних гілок кооперації, дати можливість кредитним спілкам працювати з юридичними організаціями сільської місцевості. Потрібна цільова державна програма розвитку такої кооперації. Враховуючи індивідуальні особливості та можливості різних регіонів країни, вбачається доцільними формування та реалізація місцевих програм розвитку кооперації.

Учасники слухань вбачають за доцільне поширити принципи кооперації на всю інфраструктуру аграрного ринку, зокрема, оптові та фермерські ринки, склади, сховища сільськогосподарської продукції. Такий підхід дозволить забезпечити доступність інфраструктурних об’єктів для дрібних та середніх товаровиробників.

Учасники слухань зазначають, як важливий напрямок діяльності і громадськості і держави, формування механізму упередження псевдокооперації, унеможливлення існування псевдокооперативів, які створюються, як правило, для «освоєння» бюджетних коштів.

Не тільки держава, але й громадськість може й повинна впливати на формування кооперативного руху на селі. Незабаром вибори до Верховної Ради України. Ми закликаємо громадян, організації громадян, ставити перед кандидатами у народні депутати завдання підтримки кооперації на селі. І потім вимагати звіту про виконання наказів виборців.

Учасники слухань рекомендують СУСОКУ активізувати роботу щодо членства у Міжнародних кооперативних організаціях, добиватися отримання статусу саморегулюючої організації в галузі сільськогосподарської обслуговуючої кооперації.

Учасники слухань підтверджують високу оцінку ролі міжнародної технічної допомоги у створенні нових сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Однак, несприятливе середовище в середині країни, насамперед правове, нівелює значення такої допомоги. Тому є доцільність таким проектам спрямувати зусилля на надання допомоги органам влади, а також професійним організаціям на  формування правого поля на основі світового досвіду,   створення національного та регіональних кооперативних центрів, посилання спроможності сільськогосподарських дорадчих служб щодо розв’язання проблем кооперативів.

Учасники слухань вбачають доцільність у посиленні координації діяльності кредитної, споживчої і сільськогосподарської обслуговуючої кооперації шляхом відновлення, активізації роботи кооперативного альянсу, особливо на місцевому рівні.

Є також сенс у створенні Національного комітету із підготовки та проведення 2012 року, як Міжнародного року кооперативів, Кооперативної ради за участі представників ЦОВВ, кооперативних організацій, організацій сільськогосподарських товаровиробників, до якої б входили питання міжвідомчої координації розвитку кооперативів

Президент України у виступі на урочистому зібранні з нагоди Дня працівників сільського господарства 18 листопада 2011 року заявив: «Поряд зі зміцненням фермерства та крупнотоварного приватного виробництва необхідно зробити все необхідне для розвитку нового кооперативного руху на селі. Він має стати важливим фундаментом структурної перебудови сільського господарства. Розвиток кооперації дозволить підвищити дохідність виробництва, позбутися засилля посередників, зміцнити бюджет та можливості кожної родини на селі». Учасники Слухань підтримують таку позицію Президента України та переконані, що 2012 рік має стати поворотною точкою всіх видів і форм розвитку кооперації на селі, тому  й звертаються до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, місцевих органів влади не тільки проголосити 20012 рік Роком кооперативів в Україні, а й зробити все максимально можливе для того, щоб цей рік був роком напруженої праці засівання кооперативної ниви.

Ознайомтесь, будь-ласка, з доповідями та виступами на Слуханнях (PDF):

А також: