Ухвала Всеукраїнських зборів лідерів фермерського та кооперативного руху України

Ми, учасники зборів лідерів фермерського та кооперативного руху України, звертаємося в цей доленосний час для країни до Президента, Прем’єр-міністра, Голови Верховної Ради України, голів політичних партій, громадськості з вимогою щодо невідкладності розробки і реалізації концептуальних засад аграрної політики та загалом розвитку українського села в контексті викликів сьогодення та їхніх можливих наслідків для українського суспільства у майбутньому.

Збори лідерів фермерського та кооперативного руху

ВИРІШИЛИ:

  1. Визнати, що основним стратегічним напрямом розвитку організаційної виробничої структури у сільському господарстві має бути поетапне формування фермерського типу господарювання у взаємозв”язку з розвитком сільськогосподарської обслуговуючої кооперації як основи забезпечення ефективної сільськогосподарської зайнятості, подолання бідності сільського населення та сприяння його осілості і збереженню сільських поселень.
  2. З цією метою Прийняти Верховною Радою України зареєстровані законопроекти народного депутата Леоніда Даценка № 4922 від 20.05.2014 р., № 4731 від 17.04.2014 р., №4959 від 29.05.2014 р., №4124 від 19.062014 року.
  3. Сформувати нову диференційовану податкову політику для різних за розміром сільськогосподарських виробників, яка передбачала б:

а) для особистих селянських, фермерських господарств та приватних підприємств, що виробляють аграрну продукцію на площі до 100 га ріллі – єдиний земельний податок;

б) для сільськогосподарських виробників, які мають в обробітку від 100 га до 2000 га угідь – діючий єдиний сільськогосподарський податок з пільговим механізмом сплати ПДВ;

в) для господарств із землекористуванням більше 3000 га – переведення на загальну систему оподаткування підприємств.

4. Прийняти Закон України «Про групи сільськогосподарський товаровиробників та їх об”єднання»  відповідно регламентів ЄС, мета якого – сприяти об”єднанню малих та середніх господарств для спільного виходу на внутрішній та зовнішній ринки.

5. Внести до Закону України «Про оренду землі» доповнення щодо обмеження землекористування сільськогосподарськими ділянками.

Закріпити право на оренду сільськогосподарських земель за юридичними особами, зареєстрованими в сільських та селищних радах за місцем розміщення цих земель.

Внести необхідні законодавчі зміни щодо передачі повноважень права реєстрації земельних ділянок та укладання договорів оренди до сільських та селищних рад.

  1. Посилити регулятивну роль держави на аграрному ринку. Забезпечити виконання Аграрним фондом інтервенційних й інших функцій, відповідно до положень Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» та інших законодавчих актів щодо даної проблеми.

Задіяти механізми з упередження на аграрному ринку корупційних схем, тінізації, диктату монополій, обвалу цін на експортну сільськогосподарську продукцію, зокрема зерно.

  1. Відновити та розширити державну підтримку розвитку інфраструктури аграрного ринку, зокрема, мережі оптових та локальних ринків сільськогосподарської продукції кооперативної та комунальної власності, будівництво кооперативних елеваторів та плодоовочевих сховищ малими і середніми господарствами та їхніми збутовими сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами, вантажно-транспортних комунікацій тощо.

Прийняти програму розбудови мережі логістичних центрів у зонах, спеціалізованих на виробництві картоплі, овочів, фруктів та ягід.

8. Перехід до нової концепції розвитку сільського господарства і села потребує кваліфікованих кадрів, насамперед спеціалістів  та управлінців з кооперації і аграрного права. Для цього необхідно Міністерству освіти і науки України та Мінагрополітики України невідкладно прийняти відповідні рішення.

Відновити фінансування інформаційного забезпечення розвитку кооперативного руху і поширення аграрно-правових знань через мережу дорадчих служб.

Учасники зборів стверджують, що без сукупності ефективних і рішучих політичних, правових, соціальних, економічних та інших державних заходів, спрямованих як на розвиток аграрного виробництва, так і розвиток села неможливо забезпечити продовольчу безпеку країни, подолати безробіття, бідність та безперспективність сільського розвитку.

 За дорученням зборів.

Президент Асоціації фермерів та приватних землевласників України

  М.Миркевич

 

Президент Союзу учасників сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України

І.Томич