Семінар ТАІЕХ

5-04

Семінар з питань вивчення європейського досвіду з метою реалізації державної політики щодо створення та функціонування сільськогосподарських кооперативів. ДО ВАШОЇ УВАГА МАТЕРІАЛИ ТА ДОПОВІДІ!!!

Програма технічної допомоги ЄС ТАІЕХ, Міністерство аграрної політики та продовольства України, ДУ «Науково-методичний центр «Агроосвіта»

Місце проведення:  Київ, вул. Госпітальна, 12 «Президент-готель»

22-23 липня 2013 р.

Мета семінару: Вивчення Європейського законодавства з питань функціонування сільськогосподарських кооперативів та впровадження його у практику.

План проведення семінару:

День 1-й, 22 липня 2013 року

Модератор: Сергій Кадигроб, директор Департаменту науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських територій

День 2-й, 23 липня 2013 року

Модератор: Ірина Синявська, директор ДУ «НМЦ «Агроосвіта»

Цей семінар організовано програмою Європейської Комісії з технічної допомоги та обміну інформацією.

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ПРО TAIEX

TAIEX (Technical Assistance Information Exchange) – це інструмент зовнішньої допомоги, що надається Європейською Комісією для обміну інформацією з метою розбудови інституціональної спроможності, необхідної для адаптації національного законодавства до acquis communautaire.

Інструмент технічної допомоги та обміну інформацією (TAIEX) був заснований Генеральним Директоратом Європейської Комісії з питань розширення у 1996 році як програма, що покликана допомагати країнам-кандидатам у стислі терміни розв’язати питання запровадження законодавства ЄС (acquis communautaire). Завдання ТАІЕХ полягає в спрощеному механізмі передачі та обміні передовим досвідом між країнами-бенефіціарами й країнами – членами Європейського союзу.

Визначальними рисами інструменту TAIEX є сфокусованість на розв’язанні конкретних проблем розвитку та інтеграції, що вимагає від адміністрацій країн-бенефіціарів ініціативного підходу, самостійного визначення своїх потреб, підготовки і подання заявок, та мобільність (від подання заявки on-line до надання допомоги проходить від двох до трьох місяців), що дає змогу використовувати його для вирішення термінових нагальних питань.

У рамках інструменту TAIEX за рахунок коштів ЄС надаються такі послуги:

  • надання експертів країнам-бенефіціарам в якості радників щодо розроблення законодавчих  та інтерпретації acquis communautaire;
  • навчальні візити, що дають змогу державним службовцям з країни-бенефіціара вивчити досвід країни-члена щодо вирішення практичних питань, пов’язаних із впровадженням і забезпеченням дотримання acquis communautaire та взаємодією із зацікавленими сторонами;
  • організація і проведення семінарів та робочих зустрічей з метою представлення та роз’яснення аспектів acquis communautaire широкій аудиторії.

Сфера діяльності партнерів-бенефіціарів, отримувачів допомоги в рамках ТАІЕХ, повинна стосуватись публічного сектору, але таку допомогу може отримувати також приватний сектор, до компетенції якого відноситься сфера імплементації та удосконалення законодавства в країні-бенефіціарі з метою його гармонізації з відповідним законодавством Європейського Союзу.

Основні цільові групи ТАІЕХ:

  • державні службовці, що працюють в центральних органах виконавчої влади;
  • державні службовці, що працюють в місцевих органах виконавчої влади, та асоціаціях місцевих органів влади;
  • органи юстиції та правоохоронні органи;
  • члени законодавчих органів та державні службовці, що працюють у законодавчих органах та органах місцевого самоврядування;
  • професійні та комерційні асоціації, що представляють соціальних партнерів, представники профспілок та спілок роботодавців;
  • перекладачі, коректори та особи або органи, що офіційно тлумачать норми законодавства.

Для країн Європейської політики сусідства ТАІЕХ використовується з метою підтримки реалізації пріоритетів, визначених Планами дій, Договорами про співробітництво і цілями, визначеними в ході постійного структурованого діалогу.

Експерти, запрошені в рамках заходів ТАІЕХ, являються, в основному, службовцями державного сектору країн – членів ЄС, які працюють у тотожних органах країни-бенефіціара. Дуже часто експерти  виступають практикуючими спеціалістами в конкретній сфері. В разі потреби до заходів ТАІЕХ також можуть бути залучені чиновники Європейської Комісії та інших інституцій ЄС.

Контакти з приводу семінару:

тел.: 095 3335242, 067 595 0202, факс: (044) 501-78-72,

електронна пошта: agroreforms@gmail.com

 

Генеральний Директор СУСОКУ

В.П.Кононенко