Звернення до керівників Держави

Flag of Ukraine  (4)

Президенту України Януковичу В.Ф.,

Прем’єр-Міністру України Азарову М.Я.

Голові Верховної Ради України Рибаку В.В.

 

8 травня 2013 року

м. Заліщики

 

Шановні

Віктор Федорович,

Микола Янович,

Володимир Васильович!

 

Ми, учасники регіонального науково-практичного семінару «Розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації, як умова збереження Українського села», представники всеукраїнської громадської організації сільських кооператорів, фермерів, особистих селянських господарств, дорадчих служб, органів місцевого самоврядування, науковців, освітян та народних депутатів України, звертаємось до Вас, вищого керівництва держави з таких питань:

Розвиток агропромислового сектору держави, його конкурентоспроможність на внутрішньому і зовнішньому ринку, гарантування продовольчої безпеки країни, збереження селянства як носія української ідентичності, культури і духовності, напряму залежить від розвитку та діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

Саме так вирішуються ці питання практично в усіх розвинутих країнах світу.

За попередні два десятиліття нажаль не відбулось зрушень ні щодо кількості діючих  кооперативів, створення додаткових робочих місць на селі, та їх впливу на соціально-економічний розвиток сільської місцевості. Основними причинами цього є:

Відсутність системного законодавчого забезпечення, послідовної просвітницької діяльності, фінансового забезпечення, які здійснювались до цього часу не послідовно, безсистемно, що викликало недовіру серед селян.

Ми глибоко переконані, що без системних дій, та нової державної програми розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в Україні, позитивних зрушень в цьому важливому питанні не буде.

Ми переконані, що слова Президента Віктора Федоровича Януковича на Раді регіонів, щодо необхідності підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на всіх етапах розвитку є першим важливим кроком, та початок практичних дій.

Сьогодні однією з важливих умов розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації, є створення регіональних кооперативних центрів із поєднанням зусиль практичної діяльності кращих сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів з освітніми та науковими установами, органами місцевої влади та громадськими організаціями.

Одним з перших, пілотних кооперативних центрів в Україні може стати Заліщицький, Тернопільської області кооперативний Центр, який об’єднає кращі діючі сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, навчальний коледж ім. Є. Храпливого, та який буде діяти за підтримки Союзу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України, міжнародного проекту «Агроінвест» місцевої влади та громадських органах.

Вельмишановний Президент України, Віктор Федорович Янукович, в першу чергу ми звертаємось до Вас, щодо підтримки ініціативи Міністра аграрної політики України Миколи Присяжнюка по розробленню програми розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів,в якій передбачити:

1. Вдосконалення законодавчої бази. Прийняття змін до Закону «Про кооперацію», податкового, трудового та господарських кодексів, змін до Закону «Про бухгалтерський облік та аудит», змін до закону про оподаткування фізичних осіб.

2. Прийняття державної програми розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

3.Фінансове забезпечення розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації шляхом щорічного передбачення в бюджеті України не менше 1% від дохідної частини бюджету на підтримку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в поєднанні із підтримкою обласних та місцевих бюджетів.

4.Розробка регіональних (місцевих) програм розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів із фінансовим забезпеченням та врахуванням специфіки регіону.

5.Реорганізація державних органів управління шляхом створення в структурах влади підрозділів з функціями забезпечення координації і створення та розвитку сільськогосподарських кооперативів, розвитку сільської місцевості, на районах, рівні створення таких структур на базі управління сільського господарства районного рівня.

6.Створення фінансово-кредитних структур (в т.ч. кооперативних банків, розвиток сільських кредитних спілок), створення умов для забезпечення інвестицій в даний сектор із системою державної підтримки.

7.Розвиток дорадництва та інформаційно-консультативної систем щодо розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації, створення національного координаційного кооперативного центру, системного науково-практичного висвітлення в ЗМІ даного питання.

8.Підтримка аграрної науки щодо дослідження, моніторингу, вивчення розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації.

9.Інтеграція вітчизняного кооперативного руху в міжнародні структури, адаптація законодавства та підтримки державною інтеграційних та міжнародних кооперативних процесів, сприяння із сторонами влади виходу на зовнішні ринки безпосередньо виробників продукції через обслуговуючі сільськогосподарські кооперативи.

10.Розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперація здійснювати в системі заходів, підтримки особистих селянських господарств, розвитку фермерських господарств, підтримки особистих селянських господарств, розвитку фермерських господарств, підтримки розвитку сільської місцевості, реформування системи адміністративної та бюджетної всіх рівнів.

 

Звернення прийнято одноголосно.

 

За дорученням учасників конференції

Президент Союзу сільськогосподарських

обслуговуючих кооперативів України                                       

Іван Томич