Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація: сьогодення та перспективи розвитку

На XV сільськогосподарській виставці „Фермер України 2012” другий день роботи пройшов під гаслом Дня кооперативів, адже програмою було передбачено проведення цілого ряду заходів спрямованих на розвиток та підтримку обслуговуючої кооперації.

В першу чергу це обговорення сучасного стану сільськогосподарської обслуговуючої кооперації, проекту змін до Закону України „Про кооперацію”, та шляхів подолання кризових явищ на селі через розвиток кооперації, яке відбулося в конференц-залі павльйону №2. Після  закінчення жвавої дискусії Президент Союзу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів Іван Томич презентував проект „Програми розвитку с/г обслуговуючої кооперації на 2013-2020 рр”, який розроблено фахівцями громадської організації.

Не залишилося осторонь від цього заходу і профільне міністерство. Так фахівцями Департаменту інженерно-технічного забезпечення та сільськогосподарського машинобудування було надано кваліфіковане розяснення про умови отримання сільськогосподарської техніки та обладнання обслуговуючими кооперативами в лізинг, за умови державної підтримки. Зразки цієї техніки були представлені підприємствами вітчизняного машинобудування на відкритих майданчиках виставки та в павільйоні №3.

Практично було представлене все обладнання, яке необхідне для роботи обслуговуючих зернових кооперативів. Це трактора виробництва Харківського тракторного заводу, Слобожанської промислової компанії, китайського виробництва, які представляла компанія АМАКО,  КрАЗівські потужні зерновози та  невеликі грузовички від компанії Дніпро-Авто, обладнання для очистки зерна від „Вібросепаратора”, сівалки від „Кльону”, обладнання для обробітку землі „Червоної зірки” та „Уманьферммашу”, оприскувачі „Богуславської сільгосптехніки”, зрошувальні системи підприємства „Мистецтво інженерії”, заводу „Факел” та автомобільна техніка від „УкрАвто”.

Для тваринників компанія „Мега –Тех” в павільйоні розгорнула велику експозицію з обладнанням для м’ясопереробки, а „Укр-Пак” для розливу та пакування рідкої продукції.

Достатньо експонувалося  і обладнання для господарств тваринницького напрямку: молоковоз та термобудка на базі автомобілів ГАЗ , установка для приготування комбікормів від „Красилівмашу”  та інша сільгосптехніка.

Також було розглянуто питання про запровадження ринку землі та які проблеми від цього слід очікувати селянам.

Коли в наші дні ведуть мову про розвиток сільських територій, то часто покладають надії на кооперацію. Саме слово кооперація стало самим ходовим в нашому спілкуванні. Проте, розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації є однією з найбільш гострих проблем в Україні. Зважаючи на те, що Україна є потужною аграрною країною, розвиток кооперації сприятиме і вирішенню продовольчої безпеки і розвитку сільських територій. Сільська громада є основою побудови громадського суспільства і відродження національних традицій. Українське село і селянство було і залишається носієм моралі, національної культури і забезпечення здорового способу життя країни.

Важливим напрямком розбудови аграрного сектору економіки є розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Проте на сьогодні за обсягами та якістю надання послуг вони не задовольняють зростаючих потреб виробників сільськогосподарської продукції та її споживачів. Адже понад 60 відсотків трудомісткої сільськогосподарської продукції повсякденного споживання – картоплі  99%, овочів 88%, фруктів 87%, молока 82% та м’яса 60% виробляється в особистих селянських і фермерських господарства та фізичними особами – сільськогосподарськими товаровиробниками, які не мають постійно діючих каналів реалізації такої продукції, особливо у віддалених від приміської зони селах, згодовується худобі або псується. Частина її потрапляє до кінцевих споживачів, але через посередників, чи продається селянам на стихійних ринках.

У зв’язку із значною кількістю особистих селянських (4,7 млн.), фермерських господарств (41,0 тис.) та фізичних осіб – сільськогосподарських товаровиробників доцільно сприяти формуванню за безпосередньою їх участю кооперативного сегмента аграрного ринку. Водночас його формування стримується недосконалістю законодавства, слабкою матеріальною базою, відсутністю кваліфікованих кадрів – організаторів кооперативного руху, недостатньою обізнаністю селян у перевагах об’єднання зусиль на умовах кооперації для подальшого розвитку і відсутністю належної державної підтримки.

Як наслідок, в Україні надто повільно створюються сільськогосподарські обслуговуючих кооперативи, а в окремих регіонах вони припинили свою діяльність.

У той же час країни – члени ЄС, через сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи реалізовують 70% продукції , Сполучені Штати Америки, Канада – 60% та інші таким чином  розв’язали проблему збуту продукції, вирощеної фермерами, шляхом підтримки створення ними прозорої постачальницької, заготівельно-збутової інфраструктури на засадах кооперації та її інтеграції з торгівлею, підприємствами харчової і переробної промисловості.

Вирішення зазначеного питання в Україні можливе за умови державної підтримки розвитку мережі сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів як важливого чинника підвищення конкурентоспроможності особистих селянських і фермерських господарств та фізичних осіб – сільськогосподарських товаровиробників, поліпшення їх соціально-економічного стану та розширення сфери їх само зайнятості.

Особисті селянські, фермерські господарства та фізичні особи – сільськогосподарські товаровиробники в умовах загострення конкуренції на аграрному ринку стали перед проблемою реалізації надлишків продукції. Підвищення цін на енергоресурси, сільськогосподарську техніку, добрива та корми, низький рівень закупівельних цін, відсутність стабільних та надійних каналів збуту сільськогосподарської продукції робить її виробництво збитковим.

Недостатній рівень розвитку кооперативного сегмента аграрних ринків призводить до скорочення чисельності осіб, самозайнятих в особистих селянських господарствах, відпливу працездатного населення з сільської місцевості, руйнування її соціальних об’єктів та інженерної інфраструктури.

Особисті селянські і фермерські господарства та фізичні особи – сільськогосподарські товаровиробники не здатні самостійно адаптуватися до вимог СОТ і кон’юнктури аграрного ринку щодо виробництва високоякісної сільськогосподарської продукції.

Розв’язання проблеми можливе тільки за умови державної підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів як важливої соціально-економічної інституції підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва, активного розвитку сільської місцевості та підвищення рівня і якості життя сільського населення в цілому.

Головною метою Програми є удосконалення правових, соціально-економічних та організаційних умов для створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, формування їх інфраструктури, зняття перешкод на шляху до організованого аграрного ринку особистим селянським, фермерським господарствам та фізичним особам – сільськогосподарським товаровиробникам, підвищення рівня добробуту і зайнятості сільського населення, збереження сільської поселенської мережі.

Програму можна завантажити за посиланням (у программі PDF)